Szabályzat
A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által az oldalon elhelyezett (feltöltött) bárminemű tartalomért.
 
A Szolgáltató bármikor indoklás nélkül törölheti vagy módosíthatja a Felhasználó regisztrációját, valamint az adatait,levelezését.
 
A szabályzat megsértése esetén a felhasználó kitiltásra kerül,ha van megmaradt kredite az törlésre kerül.
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok publikusak, kivételt képez ez alól az e-mail cím. Felhasználó kifejezetten hozzájárul az általa feltöltött képmásának marketing célú felhasználásához azzal, hogy az nem irányulhat a felhasználó jogainak csorbítására és az adatkezelés céljától nem térhet el.
 
A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás során reklámokkal támogatott e-maileket, fogadhat
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozhatja a Szolgáltatás részét vagy egészét extrém (a normálistól nagy mértékben eltérő) mennyiségű levélküldés, vagy más aktivitás esetén. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az extrém aktivitás fogalmának meghatározására.
 
A Szolgáltató különböző adatokat gyűjthet a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználótól, a Felhasználóról, amelyekről adatokat hirdetőpartnereinek csakis a Statisztikai Törvény által meghatározott feldolgozott adatformában ad át. A feldolgozott adatok nem alkalmasak az egyének beazonosítására.
 
A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás).
 
A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
 
A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.
 
Az oldal tulajdonosa és az adatok kezelője a Just-Art Kft (1123 Budapest Alkotás utca 39/D).
 
A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.