ÁSZF
A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
Az bestrandi társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a „Szolgáltatás”), amely a bestrandi Tagok részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást a Just-Art Kft. (melyet a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság C.g. 01-09-568934 cégjegyzékszámon tart nyilván; székhelye: 1123 Alkotás utca 39/D., adószáma:122-53-9-68-2-43 ; képviseli Langer Márk ügyvezető)  biztosítja. A Szolgáltatás a Tagok számára bizonyos szolgáltatások tekintetében ingyenesen, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag VIP Tagok számára érhetők el.
Az általunk biztosított Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe. Mielőtt a regisztrációval Te is Taggá válnál, kérjük figyelmesen olvasd el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok a közöttünk létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik. Ha egyetértesz jelen Szerződési Feltételekkel, kérjük jelöld be a regisztrációs lap alján található négyzetet, amely a következőt jelképezi: „Elfogadom a regisztrációs szabályzatot és az általános szerződési feltételeket.” A négyzet bejelölése által kötve leszel az alábbi szerződéses feltételekhez, ezért amennyiben nem értesz egyet azokkal, kérjük, ne regisztrálj Tagként. Regisztrációdra haladéktalanul visszaigazolást küldünk az általad megadott e-mail címre, mely az ajánlat elfogadását jelenti. Amennyiben regisztrációdat az elküldéstől számított 48 órán belül nem igazoljuk vissza, ajánlati kötöttséged megszűnik.
Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Megállapodásod az bestrandi szolgáltatójával, a Just-Art Kftvel. ahhoz, hogy Tagként regisztrálj és igénybe vehesd a Szolgáltatást, egyet kell értened jelen Szerződési Feltételekkel, melyek kötelezőek Rád nézve. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
1./ Meghatározások
Jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:
1.1./ „Megállapodás” vagy „Szerződés”: A közötted és közöttünk létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen ajánlati Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.
1.2./ „Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok”: bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.
1.3./ ”Tag”: bármely személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes előfizetéssel nem, illetve a Vip előfizetéssel rendelkező Tagokat is.
1.4./ „VIP Tag”: Azon Tagjaink, akik vip előfizetéssel rendelkeznek Prémium Tagnak minősülnek.
1.5./ „Közzétenni”: bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a Szolgáltatásra vonatkozó anyagot. A „közzétett” és a „közlés” kifejezések ennek megfelelően értelmezendők.
1.6./ „Adatlap”: az a lap, amely a Rád vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.
1.7./ „Szolgáltatás”: a szolgáltatás, előfizetés esetén beleértve a Vip Szolgáltatást is, melyet számodra biztosítunk, beleértve – nem kizárólagosan – a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más
2
Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek veled, valamint azt, hogy információt tegyél közzé a weboldalon.
1.8./ „Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.
1.9./ „Mi”: jelenti a bestrandi.hu-t, illetve a szolgáltatást biztosító Just-Art Kft-t (elérhető a fent részletezett címen).
1.10./ „Weboldal”: Weboldalunk a www.bestrandi.hu vagy www.bestrandi.com URL-en, vagy bármely olyan más URL, melyet arra használunk, hogy a Szolgáltatást időről időre biztosítsuk.
1.11./ „Te”: azon személy, akinek a Szolgáltatásra vonatkozó tagfelvételi jelentkezését elfogadtuk.
2./ Belépés és regisztráció
Jelen Szerződési feltételek elfogadásával kijelented és szavatolsz a következőkért:
2.1./ A regisztráció időpontjában betöltötted 14. életévedet.
2.2./ Nem ítéltek el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem állsz semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.
3./ Alapvető rendelkezések
3.1./ Jelen megállapodási ajánlat, annak általad történő elfogadásával egy hatályos Szerződéssé válik közöttünk és közötted.
3.2./ Ezen feltételek (melyeket időről időre módosítunk) kizárnak közöttünk bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt, valamint tudomásul veszed, hogy jelen szerződési feltételekhez kötve vagy (az általunk időről időre módosított formában).
3.3./ Jelen szerződési feltételek (az általunk időről időre módosított formában) hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Veled közölt szerződéses feltételt.
3.4./ Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzétesszük a Weboldal Szerződési Feltételek weblapján és ezzel egyidejűleg erről Téged e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítünk.
3.5./ Azáltal, hogy a módosított szerződési feltételeknek a Weboldalon való közzétételét követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszed, elfogadod a módosított feltételeket, és a módosított Megállapodás Rád nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított szerződési feltételekkel nem értesz egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatod:
3.5.1./ Vip Tagságnak nem minősülő Tagság esetén a 8.1.1;
3.5.2./ Vip Tagság esetén pedig a 8.2.1.
pontban írtak szerint.
3.6./ Vállalod, hogy nem bízol meg semmilyen kijelentésben és/vagy garanciában, amelyeket nem Jelen szerződési feltételeknek megfelelően tettek.
3.7./ Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, általad közzétett anyagot.
3.8./ Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.
3.9./ Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik, feltéve hogy ezek nincsenek alapvetően káros hatással a Szolgáltatás minőségére.
3.10./ A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti
3
célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.
3.11./ A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. Mindazonáltal felhívjuk figyelmedet, hogy korlátozottan tudjuk ellenőrizni a minőséget, kompatibilitást vagy a Tagok biztonságát, továbbá bármely, a Weboldalon közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét. Mivel nem minden esetben vizsgáljuk felül a Weboldalon található közléseket, annak tudatában kötöd meg jelen Megállapodást, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Szerződési feltételekben található tilalmak dacára pontatlan vagy megtévesztő lehet.
4./ Díj és díjfizetés
4.1./ A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett Vip Tagok  számára vehető igénybe (Prémium Szolgáltatások).
4.2./ A Prémium Szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Előfizetés” menüpontja alatt találhatók, az említett oldalon található információk Jelen Szerződési Feltételek részét képezik. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele a"kreditvásárlás" lapon történik, és a közzététel napjától hatályos.
4.3./ Áraink a 2012.01.01-től érvényes áfát tartalmazzák. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.
4.4./ Meg kell fizetned minden, a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén.
4.5./ Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
5./ Automatikus megújítás
5.1./ Azon Tagjaink, akik a Vip szolgáltatásokért, szolgáltatási díjat fizetnek, VIP Tagnak minősülnek. A Prémium Előfizetések legrövidebb igénybe vehető időtartama 7 nap,kivéve a kiemelés szolgáltatás melynek 2 nap. A vonatkozó díjak azon a fizetési módozaton kerülnek kiszabásra, amelyet az eredeti tranzakciónál használtál.
5.2./ Az előfizetési díj azon hitelkártya, PayPal rendszer, vagy push prémium SMS terhére kerül kiszabásra, amelyet az eredeti jogügyletnél használtál.
6./ A Tag kötelezettségei
1. 6.1./ A Tag:
6.1.1./ Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.
6.1.2./ Nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.
6.1.3./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására). A Tag a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható mínőségű, és képszerkesztői effeketeket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb).A Társkereső használatához a fotó feltöltése kötelező
6.1.4./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.
6.1.5./ Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.
6.1.6./ Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.
6.1.7./ Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.
6.1.8./ Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve, ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.
5
6.1.9./ Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok adatlapján található információkat is) a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból.
6.1.10./ Nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Tagoknak.
6.1.11./ Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.
6.1.12./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon a Btk 204. §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el.
6.1.13./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.
6.1.14./ Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.
6.1.15./ Nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni.
6.1.16./ Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.
6.2./ Amennyiben megsérted a fenti szabályok bármelyikét, úgy - a 8. fejezetben található rendelkezések alkalmazása tekintetében jogfenntartással élve - , jogot képezhetünk egyenleged zárolására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, Adatlapod akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésed zárolására, a Szolgáltatásból való kizárásodra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények mellett.
7./ Adatlapod
7.1./ Tudomással bírsz arról, hogy más Felhasználók Adatlapodat megjeleníthetik.
7.2./ Amennyiben saját magadról bármely bizalmas vagy kényes információt közzéteszel és/vagy másnak kiadsz, azt kizárólag saját felelősségére teszed.
7.3./ Te is megjelenítheted más Tagok Adatlapját és adatait.
7.4./ Kifejezetten szavatolod, hogy az általad közzétett összes információ:
7.4.1./ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint
7.4.2./ vállalod, hogy azokat rendszeresen aktualizálod, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzeted számottevően megváltozik.
7.5./ Fenntartjuk a jogot, hogy Adatlapodat időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.
7.6./ Kizárólagos felelősséget vállalsz a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapod tartalmáért.
7.7./ A 7.6. pontban foglaltakból adódóan tudomással bírsz arról, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. A Prémium Tag azonban ebben az esetben is köteles az általa még meg nem fizetett díjakat az igénybevett szolgáltatásokért megfizetni, díj-visszaigénylésre pedig nincs joga.
6
8./ A Tagság, és/vagy a Prémium Tagság megszűnése
8.1./ Rendes felmondás
8.1.1./ Tagság végleges megszüntetése:
A Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják a Profilom menü - „profilmódosítás” lapon található linkre kattintva. Az ilyen Tagságot mi is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatjuk.
8.2.2.3.2./ Tagságodat azonnali hatállyal, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni hozzáférésedet a Szolgáltatáshoz, általad feltöltött tartalmakat törölni és/vagy
8.2.2.3.3./ mindezek mellett pénz-visszafizetési kötelezettségünk nincs.
8.3./ Adataid törlése iránti eljárás
8.3.4./ Bármikor jogodban áll nyilvántartott adataid törlését kérni tőlünk. .
8.4.2./ A Vip Tagnak nem minősülő Tagok az általuk igénybe vehető szolgáltatásokhoz ingyenesen férnek hozzá, ezért őket külön elállási jog sem illeti meg.
9./ A tagság és az előfizetés megszűnésének jogkövetkezményei
9.1./ A Tagság megszűnésekor adatlapod azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod azonnali hatállyal megszűnik
9.3./ A Vip Tagságod megszűnésekor csupán előfizetésed és a Prémium Tagsággal járó kapcsolattartási többletjogaid szűnnek meg ). Azon egykori Vip Tagok, akiknek csak Prémium Tagsága szűnt meg, Tagoknak minősülnek; a Tagsággal járó jogok illetik illetve kötelezettségek terhelik őket.
10./ Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság
9
10.1./ A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.
10.2./ A Megállapodás elfogadásával nyilatkozol és szavatolod felénk, hogy az Adatlapodon található információt Te tetted közzé, és Te vagy az adatlap egyedüli alkotója.
10.3./ Vállalod, hogy titokban tartod és – a jelen Megállapodásban szándékolt célokat kivéve – nem használsz fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutottál, vagy amelyeket megtudhatsz – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.
10.4./ Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adataidat, úgymint vezetéknevedet, e-mail címedet, telefonszámodat titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.
10.5./ A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.bestrandi.hu oldalon megjelennek, a bestrandi.hu szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül.
10.6./ Az összes programnak és az abban szereplő tartalmaknak, anyagoknak, (akárcsak márka- és kereskedelmi neveknek) a használata kizárólag a jelen Megállapodásban megnevezett célokra megengedett.
11./ Szavatosság
11.1./ A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk számodra, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeidnek, céljaidnak és/vagy elvárásaidnak. Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az előfizetés tartama alatt nem jön létre kapcsolatod más Tagokkal.
11.2./ Nem szavatolunk a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában.
11.3./ Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.
12./ A Szolgáltatás használata
12.1./ A Weboldal csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye számodra, hogy saját belátásod szerint kapcsolatba lépj más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül.
12.2./ Kijelented, hogy tudomással bírsz arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezd, hogy bármely Adatlapon található információ szükségszerűen helyes és pontos.
12.3./ Nem ellenőrzünk le minden egyes Adatlapot a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy az Adatlapokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Adatlapon.
12.4./ Mielőtt valamely Adatlapon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekednél, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottál hozzá, javasoljuk – saját költségeden – tegyél meg minden olyan erőfeszítést, melyről
10
úgy gondolod, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodj az információk igazságtartalmáról és helyességéről.
12.5./ Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztetsz, ezt saját kockázatodra teszed. Javasoljuk, tegyél meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonságod szempontjából szükségesnek ítélsz.
13./ Felelősségkorlátozás
13.1./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Általad és/vagy más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adataidat e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.
13.2./ Nem vállalunk felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely – általad utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az esedékességkor.
13.3./ Ha olyan hiba merül fel, melyért álláspontod szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnod arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját magad általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy kiadást vállalnál. Ellenkező esetben nem tartozunk felelősséggel.
13.4./ Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy megbíztál olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el Neked.
13.5./ Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Rád vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Rád vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit Te tettél közzé, vagy juttattál el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül.
13.6./ Kötelességed csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetnek.
13.7./ A szerződésből fakadó esetleges felelősségünk esetén az általunk fizetendő kártérítés mértéke nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, melyet a Szolgáltatásért fizettél jelen szerződés hatálya alatt.
13.8./ Felelősségünk jelen Megállapodásban szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
13.9./ Jelen szerződés nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogaidat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
13.10./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.
13.11./ Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Ezért is lényeges bizonyos elővigyázatossági lépéseket megtenned, mielőtt egy másik Taggal találkoznál. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a bestrandin keresztül történő találkozókért bestrandi Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a weboldal és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem-tagok között jönnek létre.
11
14./ Az információ felhasználása, adatkezelés
14.1./ Az adatok kezelője a Just-Art Kft (1094 Budapest, 1123 Alkotás utca 39/D., ügyvezető: Langer Márk) Adataid kezelése a bestrandi.hu adatvédelmi politikájában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Kérjük, olvasd el adatvédelmi politikánkat, mielőtt regisztrálod magad! Minthogy adatvédelmi politikánk jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi, a regisztrációval nyilatkozol, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadod.
A Just-Art Kft, mint adatkezelő a következő cégeknek adja tovább az adatokat adatfeldolgozás céljából: az informatikai fejlesztéseket és karbantartást végző Inweb-Solutions Informatikai és Szolgáltató Kft( Nagykanizsa 8800 Kazanlak Krt 10) számára.
14.2./ A Weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a bestrandi cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.
14.2.1./ A cookie-k olyan szövegfájlok, amely vagy a számítógép memóriájába kerülnek ideiglenesen elhelyezésre („ülő-cookie”) vagy pedig a merevlemezen tárolódnak („permanens-cookie”). A cookie-kat nem programok kidolgozására vagy vírusok terjesztésére használjuk. Ellenkezőleg, cookie-k legfőbb célja, hogy külön, Rád szabott ajánlatokat készítsünk, és a szolgáltatás használatát a lehető legidőtakarékosabbá tegyük.
14.2.2./ Akkor is használunk a cookie-kat, amikor a felhasználó szolgáltatásainkat külső reklámfelületen keresztül éri el.
14.2.3./ A permanens cookie-kat arra használjuk, hogy a klikkeléseket nyomonkövessük, és hogy automatikusan megkülönböztessük, ha a felhasználó már részt vett ilyen körkérdésen, vagy a weboldalra felhelyezett info-jelentkezést vagy reklám-intézkedést látta – azért, hogy ezek az oldal legközelebbi meglátogatásakor ne jelenjenek meg újra.
14.2.4./ A Szolgáltatás vállalatcsoportunk tagjainak weboldalaival is össze van kapcsolva, ezért a Weboldalon vállalatcsoportunk tagjai is alkalmazhatnak cookie-kat, melyekért azonban felelősséggel nem tartozunk. Ezért javasoljuk, olvasd el vállalatcsoportunk többi tagjának saját weboldalaikon található adatvédelmi politikáját is.
14.2.5/ A Just-Art Kft hirdetéseit külső szolgáltatók (köztük a Google) is megjelenítik. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolhatják a felhasználó korábbi látogatásait a Just-Art Kftwebhelyein, és ez alapján jeleníthetnek meg minél relevánsabb hirdetéseket a felhasználónak.
12
A http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp oldalon bármikor letilthatod a külső szolgáltatók cookie-jait.
14.3./ Adataid felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Regisztrációs adataid elküldése előtt lehetőséged van az esetleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Regisztrációs ajánlatod visszaigazolása és az aktiválási kód megküldése e-mail címedre küldött üzenetben történik, ezért kérünk, valós e-mail címedet add meg. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, jogosultságaid azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők, továbbá kérdőívek kézbesítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.
14.4./ Időről időre a bestrandi az oldal kiegészítéseire és változásaira, valamint különleges ajánlatainkra vonatkozóan hírleveleket küld Neked. Amennyiben e tájékoztatókat le kívánod mondani, további információért kérjük, tekintsd meg a 14.9. pontban foglaltakat.
 Hozzájárulásodat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatod az info@bestrandi.hu e-mail címen, a Just-Art Kft. 1123 Alkotás utca 39/D postacímen.
Tudomással bírsz arról, hogy jogszabály által előírt kötelezettségünk nyilvántartást vezetni azokról a felhasználókról, akik a jelen pontban írtak szerint hozzájáruló nyilatkozatot tettek. A négyzet bejelölésével önkéntes hozzájárulásodat adod.
14.5./ A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését nem kezdeményezed. A regisztrációs adatokat Adatlapodon bármikor módosíthatod. Tájékoztatunk, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, és azt elektronikusan iktatjuk oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. Azáltal, hogy kitöltöd a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárulsz személyes adataid feldolgozásához, beleértve – többek között – lakcímedet, életkorodat, családi állapotodat, foglalkozásodat, dohányzási és italfogyasztási szokásaidat,, személyiségedet, hobbijaidat, nemiségedet, érdeklődési köreidet t. Hozzájárulsz továbbá, hogy Adatlapodat a Weboldalon elhelyezzük. Hozzájárulsz ahhoz is, hogy az adataidat átruházzuk aJust-Art Kft-nek(1123, Budapest,Alkotás utca 39/D.)
13
14.6./ Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy a Rád vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adatokhoz a Randivonal rendszergazdái, ügyfélszolgálati partnere, és a tulajdonosi menedzsment tagjai, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
14.7./ Jelen Megállapodás elfogadásával hozzájárulsz, hogy az általad önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk.
14.8./ A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők. Adataidat a Evolutionet Szolgáltató és Kereskedelmi Kft high-tech szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverünk winchesterein tároljuk. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Ugyanakkor tudatában kell lenned, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.
14.9./ A 14.2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, személyedhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról magad dönthetsz. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz. Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@bestrandi.hu címen vagy az Ügyfélszolgálat menüpont alatt kérhető. Személyes adataidat magad helyesbítheted. Erre bejelentkezés után személyes adatlapodon van lehetőség. Jogod van kérni adataid törlését is a 8.3. fejezetben meghatározott módon, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a kérek hírlevelet mezú pipájának eltávolítására kattintva kattintva. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörlöd.
14.10./ Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük személyes adataid védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheted az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
15./ Kártérítés
14
Vállalod, hogy kártérítést fizetsz bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általad történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.
16./ Eljáró bíróság és alkalmazandó jog
Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit.
17./ Vegyes rendelkezések
17.1./ Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és közötted jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a mi vállalatcsoportunk tagjaira, akiknek jogában áll végrehajtani a Megállapodást úgy, mintha csak mi tennénk ezt. A Megállapodás létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.
17.2./ Nem engedményezheted harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogodat. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, Jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Megállapodásból adódó összes felelősség alól.
17.3./ Amennyiben észleled, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaidhoz fűződő jogaidat, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatoddal hozhatod a jogsértést tudomásunkra, valamint kérheted, hogy a jogsértő tartalmat távolítsuk el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevedet, lakcímedet illetve székhelyedet, telefonszámodat és e-mail címedet.
17.4./ Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, hogyha nem lépünk fel haladéktalanul esetleges szerződésszegő magatartásod ellen.
17.5./ Jelen dokumentum tartalmazza a közöttünk és közötted, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.
17.6 Telefonos Ügyfélszolgálatunk kizárólag VIP tagjaink számára elérhető..
Just-Art Kft 1123 Alkotás utca 39/D
E-mail:info@bestrandi.hu